עדכונים חמים
עדכונים חמים
שלום – לא בכל מחיר 

שלום – לא בכל מחיר 

פרשת פנחס – מבט לפרשת שבוע

מאת: בועז ביטון המשנה לראש העיר ויו”ר תנועת ש”ס

שלום – לא בכל מחיר

התנא רבי יהושע בן חנניה היה אחד מחכמי ישראל המפורסמים בפקחותם ובעומק מחשבתם. שמע חכמתו נודע למרחקים, עד כדי שהגיע לאוזניו של קיסר האימפריה הרומית באותם ימים. עקב כך זימן הקיסר את ר’ יהושע לעמוד לוויכוח מול קיבוץ החכמים הנחשב והיוקרתי ביותר באותה תקופה – חכמי אתונה.

רבי יהושע נענה לכך בשמחה והגיע למקום מושב החכמים. הם שאלוהו בדרך משל וחידה, שאלות ובעיות עמוקות השייכות באמנות ישראל ובהבנת תפיסת היהדות כלפי נושאים שונים, ועל הכול ענה רבי יהושע בחכמה עצומה ובפקחות עילאית, שהותירה אצלם רושם בל ימחה.

השאלות והתשובות שהופרחו לחלל האוויר במעמד זה נאמרו במעין ‘שפת סתרים’ עמומה ומלאת רמיזות, וגדולי חכמי המחשבה בכל הדורות עמלו לפענח את הצופן המובע בהן.

הגמרא מספרת שבאחד המפגשים, שאלו חכמי אתונה את רבי יהושע: האם יש ביכולתך להראות לנו כלי שאינו שווה את ההפסד הנגרם ממנו? ביקש רבי יהושע שיביאו לו שטיח, אחז בו והוליכו אל הפתח. כשבא לפרוס את השטיח על הסף, ראו כולם כי השטיח רחב יותר מרוחב השער. ביקש ר’ יהושע על אתר שיזמינו פועלי בניין וישברו את הקיר על מנת להרחיב את הפתח, ובכך יהיה מספיק מקום לשטיח…

“הנה קיבלתם את מה שביקשתם” – הכריז רבי יהושע, “זהו בדיוק כלי שאינו שווה את ההפסד הנגרם על ידו”.

הגאון בעל ה’ערוך לנר’ מבאר את הכוונה העמוקה שבתשובת רבי יהושע, ומסביר: כולם מדברים על ערכו של השלום, כמה חשוב הוא, כמה ראוי לוותר עבורו. אולם לימד רבי יהושע את חכמי אתונה כלל גדול בהבנת מהותו של ערך זה: השלום אינו מטרה כשלעצמה אלא אמצעי להשגת מטרות נעלות, כי כאשר כולם ביחד באהבה ואחווה, נקל להשיג כל יעד רוחני. וממילא אם כדי לקיים את השלום נצטרך לוותר על המטרות והיעדים שלנו, הרי השלום נחשב ככלי שאינו שווה את ההפסד שנגרם על ידו.

וזוהי כוונת רבי יהושע בהביאו שטיח – העשוי ממארג של חוטים יחדיו ומסמל את השלום והאחווה שבין בני האדם. אולם אם נאלץ לשבור את הקירות כדי שהשטיח יוכל לעמוד בנחת, דהיינו שנצטרך לוותר על עקרונותינו בשביל לשמר את השלום בעולם, בוודאי שאין זה שווה כלל ועיקר וראוי לוותר על שטיח-השלום, עם כל הכאב הכרוך בכך, ובלבד שלא לשבור את קירות הבית…

פרשתנו מתחילה בדברי הקב”ה למשה: פִּנְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא כִלִּיתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקִנְאָתִי: לָכֵן אֱמֹר הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שָׁלוֹם. במדרש נאמר שבנוסף להבטחת השכר, הוסיף הקב”ה משפט ליתר חיזוק והבהרה: “בדין הוא שייטול שכרו”. כאילו הקב”ה מוסיף ואומר: “ותדעו לכם שהשכר הזה מגיע לו…”.

וצריך להבין, מפני מה יש צורך בתוספת זו? הרי ברור לכל בר-דעת שמגיע לפנחס שכר גדול על פעולתו, הלא הוא השיב את חמת ה’ וקינא על כבודו.

אלא הביאור נפלא בפשטותו, כאשר הבטיח הקב”ה את ה’שלום’ כשכר לפנחס, כנראה היו כמה מבני ישראל שהרימו גבה וחשבו בליבם: אמת שפנחס עשה מעשה גדול, אבל כשבן לוי הורג בקנאותו נשיא שבט משמעון, אין לך חוסר-שלום גדול מזה, אלו מריבות יכולות להיווצר מכך, איזה קיטוב בעם, איך אפשר ליתן על מעשה מריבה וקנאות – שכר של שלום?

לכן הוסיף הקב”ה והדגיש: “בדין הוא שיטול שכרו” אל תתמה מפני מה זכה פנחס לשלום, כי דווקא הוא הבין אל נכון שלא שוברים את הקירות עבור השטיח, שהשלום, עם כל הכבוד, הוא רק אמצעי להשגת מטרות נעלות ולא המטרה כשלעצמה. על כן כשהוא רואה פגיעה ביסודי הדת – אין כבר שום טעם לשמר את השלום…

רק מי שמבין את מקומו ומשמעותו האמיתית של השלום – בדין הוא שייטול שכרו ‘את בריתי שלום’. כי רק הוא ידע להשתמש בשלום באופן המושכל האחראי.

הוא אשר אמרנו: שלום – אבל לא בכל מחיר.

*****

הקשר שבין פרשת פנחס לעניין חורבן הבית

פרשת “פנחס” פותחת את סדרת השבתות של: “ימי בין המצרים” שבהן אנו מצווים לעצור, להתבונן ולהתאבל יותר מכל השנה על חורבן בית מקדשנו וגלות השכינה. והנה מבואר בגמרא וביארו בספרים הקדושים הקשר שבין פרשת פנחס לעניין חורבן הבית, שבפרשה זו נזכרו קרבנות המועדים שהקריבו בבית המקדש, כדי לעורר את הערגה והכיסופים לבניין הבית השלישי. בנוסף קריאה ועיון בפסוקים אלו יחשב כאילו הקרבנו קורבנות אלו, כפי הנאמר בהושע (יד-ג) “ונשלמה פרים שפתינו”.

ברוח דברים אלו מבאר ה”שפת אמת” וז”ל: “קבעו חז”ל קריאת פרשת תמידין ומוספין בבין המצרים, לעורר ליבות בני ישראל להשתוקק על עבודת בית המקדש, וגם הקריאה בשבת קודש יהיה חשוב לפניו כאילו הקרבנו”. וכן כתב ה”בני יששכר”: “בפרשת פנחס נאמרים כל המועדים, הנה יתנחמו ישראל בהוסיף להם מועדים במהרה בימינו, שעתידין הימים האלה להיות לששון ולשמחה ולמועדים טובים”.

השארת תגובה

;
גלילה לראש העמוד
small_c_popup.png

פרסום לעסק שלכם
כל עסק צריך
מבט מקומי

דילוג לתוכן