עדכונים חמים
עדכונים חמים
קולטים ולא נקלטים
מנכ'ל 'מי חדרה' בישיבת המועצה

קולטים ולא נקלטים

העירייה תתמוך בהקמת תאגיד מים אזורי
רק עם קבלת בטוחות הולמות מהמדינה

מועצת העיר אישרה תמיכת העירייה בהקמת תאגיד מים אזורי “השרון הצפוני”, שיהיה תחת תאגיד “מי חדרה”. זאת עלפי המתווה של רשות המים שעוגן בחוק, ובהתאם לתיקון 12 לחוק תאגידי מים וביובתשס”א 2001 , לפיהם חלה חובה על תאגידי מים וביוב ורשויות מקומיות לפעול לתאגוד אזורי. הקמת התאגיד תהיה בכפוף לקבלת הבטוחות המתאימות מרשות המים, ממשרד הפנים וממשרד האוצר,כדי להבטיח שתושבי חדרה לא ייפגעו כתוצאה מהמיזוג וכי תאגיד “מי חדרה” לא ימוזג בעתיד לתאגיד אזורי אחר מלבד התאגיד האזורי “השרון הצפוני”. תאגיד המים האזורי יכלול את הרשויות המקומיות השותפות במכון טיהור השפכים, אך המועצה רואה בחיוב שותפויות נוספות עם ערים סמוכות אחרות. בישיבת המועצה הוסבר כי רשות המים קבעה שיוקמו 11 תאגידים אזוריים ואחד מהם חדרה, ולכן יש להתמקד במשמעויות הכלכליות ובבטוחות המתאימות מהמדינה לדברי מנכ”ל “מי חדרה” שי פרץ, מטרת ההחלטה היא להבטיח שתאגיד “מי חדרה” יהיה התאגיד הקולט ולא תאגיד שייבלע בתאגידים אחרים. כמו כן, לרשות המים ולמשרדי הפנים והאוצר הובהר כי בשום מקרה לא יהיה מצב שהתעריפים לתושבי חדרה יעלו כדי לסבסד גירעונות, אם יש, של רשויות מקומיות נוספות שיצטרפו לתאגיד. נוסף על כך נדרש פתרון מימוני לסוגיית הרחבת המט”ש )מכון טיהור שפכים(. פרץ: “התנאים שלנומבטיחים שאף תושב בחדרה לא ייפגע. צריך לקחת בחשבון שככל שאנחנו לא נוביל מהלך שחדרה תהיה תאגיד אזורי שיקלוט לתוכו יישובים נוספים, כמובן בתנאים שדיברנו עליהם, אנחנו ניבלע יחד עם יישובים נוספים לתאגיד אחר.” ראש העיר צביקה גנדלמן הוסיף לדברים ואמר כי תושבי חדרה והעיר חדרה ייצאו נשכרים מהמהלך, מאחר שהתנאים שהוצבו דורשים גם את הגדלת המט”ש. יצוין כי ללא גידול המט”ש, המשמעות היא מגבלה באישורים לבניית דירות בתוכנית המתאר, ואי יכולת לפתח את העיר חדרה. עוד הודגש במועצה, כי עד שהמדינה לא תעמוד בתנאים שהציבו העירייה והתאגיד, לא יחל המהלך לתאגוד אזורי.
.

השארת תגובה

;
גלילה לראש העמוד
small_c_popup.png

פרסום לעסק שלכם
כל עסק צריך
מבט מקומי

דילוג לתוכן