עדכונים חמים
עדכונים חמים
סגן שלישי לראש עיריית חדרה
בועז ביטון סגן ראש העיר

סגן שלישי לראש עיריית חדרה

מועצת העיר אישרה את מינויו של חבר המועצה בועז ביטון לסגן שלישי בשכר. אושרו גם הסמכויות שהאציל ראש העירייה לסגנו החדש

בישיבת המועצה של עיריית חדרה אושר מינויו של חבר המועצה בועז ביטון לתפקיד סגן ראש העירייה צביקה גנדלמן.

ביטון יכהן כסגן בשכר, וזאת על פי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) התשל”ה 1975, לפיו ניתן למנות שלושה סגנים בשכר לראש עירייה בעיר המונה מעל 100 אלף תושבים. ביטון מונה לסגן שלישי, והוא יכהן במקביל לשני הסגנים שמונו מתחילת הקדנציה, רומן גישר וניר בן-חיים המכהן גם כמ”מ ראש העירייה.

בנוסף לאישור המינוי, אישרה המועצה על פי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות גם האצלת סמכויות לסגן החדש. על פי הסעיף האמור, “ראש רשות רשאי, באישור המועצה, לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לסגן ראש רשות או לחבר ועדת הנהלה כמשמעה בפקודת העיריות או לעובד הרשות והכל דרך כלל או לעניין מסוים או לסוג ענייניים מסוים.”

הסמכויות שהאציל ראש העירייה לביטון כוללות אחריות על נושא תרבות תורנית בעיר; העמקת הידע ביהדות וטיפוח תרבות מורשת ישראל בהתאם להנחיות ראש העירייה (למעט נושאים שבאחריות מחזיקי התיקים הקיימים); אחריות לפיקוח והסדרה של בתי הכנסת בעיר; אחריות על תיאום מול אגף החינוך בכל נושאי התרבות בחינוך התורני; אחריות להפעלת המרכז הקהילתי התורני בשיתוף העמותה לתרבות הפנאי; ריכוז נושא ההנחות מארנונה בשיתוף אגף הכספים והלשכה המשפטית, ועמידה בראש ועדת ההנחות.

אישור המועצה בא בהמשך לחוות הדעת של הלשכה המשפטית שקבעה כי אין מניעה במינויו של חבר המועצה בועז ביטון לסגן ראש העירייה וכי הואצלו לסגן החדש סמכויות כדין.

ביטון, שנבחר למועצת העיר לראשונה לפני שבע שנים, הודה לראש העירייה ולחברי המועצה על אישור מינויו. ביטון: “אני מודה לראש העיר מעומק הלב על הבחירה ועל האמון ועל כך תודתי והוקרתי לו. אני מודה לחבריי היקרים, חברי מועצת העיר חדרה, שאישרו את בחירתי. אני מבין את גודל האחריות, מכיר בגודל השליחות, ואמשיך עם הרבה להט לפעול במסירות ובאהבה למען הציבור היקר מכל שכבות האוכלוסייה בחדרה. בכוחות משותפים ובשילוב ידיים נמשיך לפעול למען העיר ולשרת את תושביה ביודענו את מאמר חז”ל כי פרנס המתמנה על הציבור לא שררה הוא נוטל, עבדות הוא נוטל.”

 

השארת תגובה

;
גלילה לראש העמוד
small_c_popup.png

פרסום לעסק שלכם
כל עסק צריך
מבט מקומי

דילוג לתוכן