עדכונים חמים
עדכונים חמים
מידות רעות – המתכון לכל כישלון
בועז ביטון

מידות רעות – המתכון לכל כישלון

הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ”ל, ראש ישיבת ”עץ חיים”; שבירושלים, היה רגיל לנסוע
מדי פעם לעיר חברון כדי להשתטח על קברי האבות. למסעות אלו נלוו טובי הלמדנים
בישיבתו. באותן הזדמנויות היה נכנס עמם לבקר את ה”סבא” מסלבודקה זצ”ל אשר
התגורר בעיר חברון.
באחד מביקוריו אצל ה”סבא” הכריז ר’ איסר זלמן עם בואו: היום הבאתי עימי את הגדול
שבכולם! זהו עילוי אשר העולם עוד ירעש ממנו!
הסבא קיבלם בשמחה והזמינם להסב עמו ליד השולחן.
תוך כדי שיחה בדברי תורה הבחין ה”סבא” שהעילוי הצעיר נוהג זלזול מופגן בחבריו, וכל
אימת שאחד מהם מביע את דעתו על הנאמר – מלגלג עליו העילוי וסותר את דבריו באופן
מזלזל ובלתי ראוי.
לקראת סוף הביקור פנה ה”סבא” אל הבחור, ואמר לו: ברצוני לשאול אותך כמה
שאלות: אמור לי בבקשה, מי יותר חשוב אדם חי או אדם מת? התפלא הבחור על
השאלה, והשיב בפשטות: אדם חי, כמובן. הוסיף ה”סבא” ושאל: אריה חי או אריה
מת, מי מהם חשוב יותר? אף כאן נענה העילוי והשיב מיד: מובן מאליו שהאריה החי
הוא החשוב יותר. ה”סבא” אינו מרפה וממשיך לשאול: כלב חי או כלב מת, מי יותר
חשוב? והתשובה: כלב חי, ושאלה נוספת, אומר ה”סבא” כלב חי או אריה מת, מי
מהשניים חשוב יותר?משיב הבחור: הרי זה פסוק מפורש: כי לכלב חי הוא טוב מן
האריה המת; (קהלת ט) לסיום – אומר ה”סבא” ברצוני לחוד חידה. האם תוכל
להצביע על מקרה של אדם חי ונבלה מתה, ובכל זאת הנבלה עדיפה על פני האדם החי?.
אין מציאות כזו, השיב הבחור בהחלטיות. אמר לו ה”סבא” ;אמנם זו רק חידה, אך כאן
שגית. חז”ל אומרים: כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו

סיפור זה, היה נוהג לספר הגאון רבי מאיר חדש זצ”ל לתלמידיו, והיה חותם את סיפור
המעשה בדברים אלו: אני יודע במי המדובר, הכרתי את העילוי בצעירותו וגם לעת
זקנתו. יכול אני להעיד שהוא גדל והזקין, ולצערנו ה”סבא” צדק.
המשנה באבות שואלת: מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע?
ועל כך באה התשובה שם: עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה – מתלמידיו של אברהם
אבינו. עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה – מתלמידיו של בלעם הרשע.
והעולם עומד ותמה? הלא הבדל תהומי יש בין אברהם ותלמידיו לבלעם ותלמידיו – אלו
מאמינים בה’; ואלו כופרים גמורים ועובדי עבודה זרה!
מבאר הגאון רבי שלמה היימן זצ”ל: כוונת חז”ל בשאלתם ;מה בין אלו לאלו, הייתה: מהו
הכוח הפנימי שגרם לתלמידי אברהם אבינו להכיר באמונה, הלא דורו של אברהם אבינו
היה דור שכולו עבודה זרה, דור שבו החושך יכסה ארץ, איך הצליחו להימשך אחרי
האמונה נגד התפיסה שרווחה בדור ההוא? וביארו חז”ל שבכוח המידות הטובות שלהם,
זכו להגיע לכך, כי אדם שהלב שלו ישר וטהור – חזקה עליו שיעשה את הבחירה הנכונה,
ויגיע לאמת בכל מצב.
מן העבר האחר ניצבים בלעם ותלמידיו, ובעניינם מתבקשת שאלה הפוכה: הלא דורם היה
דור שבו נראו ניסים גלויים והתגלות אלוקית בעולם, אם כן איך נסחפו להיות תלמידיו של
בלעם הרשע נגד השכל והאמת הגלויה? ואף כאן ביארו חז”ל שהיה זה תוצאה של המידות
– מידותיהם הרעות, העין הרעה, הקנאה והשנאה, טמטמו את ליבם ומוחם, גרמו להם
לחשוב הפוך ועקום מהדרך הנכוחה, על כן הפכו הם להיות תלמידיו של בלעם הרשע.
ה”סבא” מסלבודקה הבחין בעינו החדה, כי על אף שנובאו לאותו תלמיד גדולות ונצורות,
חזקה על מידותיו הרעות שתשבשנה את אישיותו, ואזי כל חריפות המוח והגאונות שלו
ינותבו באופן עקום ולא יהיו שווים ולא כלום, ממש כמו תלמידיו של בלעם הרשע.
3תלמיד חכם שאין בו דעה – נבלה טובה הימנו. כי מידות טובות הן השורש עבור כל מי
שחפץ להתקדם ולהתעלות.

גמ”ח העיר חדרה
בחודש האחרון הקמתי יחד עם צוות לשכתי, פרויקט ;גמ”ח העיר אשר יקיים
פעילויות חסד רבות במהלך השנה לכלל תושבי חדרה. מטרת הפרויקט היא

להקים שלוחות רבות של גמ”חים בבתים פרטיים במרכז העיר ובשכונות, כדי
לייצר מעגל של חסד וסיוע לזולת.

עם השקת גמ”ח העיר המרכזי, הפרויקט נחל הצלחה גדולה, כשעשרות
משפחות נכנסו למעגל החסד, ועוד משפחות רבות ששוקלות את צעדיהן
ומעוניינות להיכנס למעגל הערבות ההדדית.
הופתענו ממספר הטלפונים והפניות של אנשים טובים, אשר כל רצונם הוא רק
לעזור לאחרים. אנו בטוחים שפרויקט זה יביא תועלת להרבה מאוד אנשים
בעיר.
בגמילות חסדים כלולה כל פעילות הטבה שעושה האדם עם רעהו. כולם
שותפים לה – עני כעשיר, חולה כבריא, אין מי שלא נזקק לה ואין מי שפטור
מעשייתה. בכל עת יכול האדם להושיט יד לרעהו בעצה טובה, בתמיכה
כלכלית, באירוח, בעידוד ואפילו בחיוך.
הקב"ה יכול היה לברוא את כל יצורי כפיו עשירים, מאושרים ומושלמים. אומנם
הוא יצר אותם כבעלי חסרונות, כדי שיחיו באחווה מתוך שיתוף פעולה פורה,
וכך ירבה החסד בעולם. החסד מאחד את כל באי עולם והופך אותם ליחידה
אחת.
תורה, עבודה וגמילות-חסדים הינם שלושת עמודי תמך איתנים המייצגים את
תכלית הבריאה. תפקיד היהודי לבצר את שלושת העמודים ובכך ליטול חלק
פעיל בעיצוב העולם ובעמידתו.

השארת תגובה

;
גלילה לראש העמוד
small_c_popup.png

פרסום לעסק שלכם
כל עסק צריך
מבט מקומי

דילוג לתוכן