עדכונים חמים
עדכונים חמים
בטוחים בכל דרך

בטוחים בכל דרך

מועצת העיר הצביעה פה אחד על אכיפת חוק האופניים

עיריית חדרה תתחיל באכיפת חוק האופניים, וזאת לאחר שמועצת העיר אישרה פה אחד את אכיפת חוק ייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה תשע”ו 2016), בהתאם לשלבי יישום החוק –המפורטים במדריך שהוציא מרכז השלטון המקומי. המדריך הועבר למועצת העיר כבר בחודש אוגוסט, ובו פירוט והסבר על החוק ועל יישומו, כחלק מהסדרת כללי התעבורה  ובטיחות הולכי הרגל. היועצת המשפטית של עיריית חדרה, עו”ד שרון שרוני, הסבירה לחברי המועצה כיעל  מנת שיהיה ניתן להתחיל באכיפה, מחייב החוק החלטת המועצה, שאכן התקבלה. החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות, המכונה חוק  האופניים, מסמיך רשויות מקומיות לפעול לאכיפת עבירות תעבורה שמתבצעות בתחום שיפוטן. בשלב זה מתייחס החוק לרכיבה על אופניים, אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי, וכולל עבירות כגון רכיבה על אופניים על המדרכה, רכיבה על אופניים באופן אסור עלפי דין, ובכלל זה הרכבת אנשים על אופניים, רכיבה עם טלפון נייד או עם אוזניות בשתי האוזניים ועוד, וכן הליכת הולכי רגל על שביל אופניים. על פי החוק, אכיפת עבירות התעבורה תהיה כפופה  לאישור מועצת הרשות המקומית וכפופה להוראות החוק ולנוהל ארצי שתגבש משטרת ישראל ויאשר היועץ המשפטי לממשלה. כמו כן, הרשויות המקומיות יהיו רשאיות להסמיך פקחים שיאכפו את עבירות התעבורה בתחומי אותה רשות. הפקחים יוכלו להפעיל את הסמכויות המפורטות בחוק, וביניהן הסמכות לתפוס או להרחיק את האופניים שבאמצעותם בוצעה עבירה. חוק האופניים נחקק בעקבות ריבוי המקרים שבהם רוכבי אופניים או קורקינטים חשמליים נפצעו ואף איבדו את חייהם כתוצאה מהתנהגות רשלנית או עבריינית. האצלת סמכויות האכיפה לפקחים העירוניים היא חלק מיעד לאומי להגברת הבטיחות בדרכים וצמצום תאונות הדרכים והנפגעים בהן. מטרה מרכזית בפעילות זו הינה להגביר את הציות לחוק ושינוי תרבות הרכיבה במדרכות ובשבילי האופניים בעיר. הגדלת היקף פעילות האכיפה באמצעות פקחים עירוניים תוביל ליצירת הרתעה בקרב הרוכבים בכלל, ותפיסתם של רוכבים החוזרים על העבירות שוב ושוב ופוגעים באיכות החיים של התושבים.

השארת תגובה

;
גלילה לראש העמוד
small_c_popup.png

פרסום לעסק שלכם
כל עסק צריך
מבט מקומי

דילוג לתוכן