עדכונים חמים
עדכונים חמים
פרשת קרח – מבט לפרשת שבוע 

פרשת קרח – מבט לפרשת שבוע 

פרשת קרח  מבט לפרשת שבוע 

מאת: בועז ביטון, יו”ר תנועת ש”ס והמשנה לראש העיר 

ניסיון ההשתלטות של קורח 

מעשה בגביר אחד מתושבי העיר בריסק, שהיה ידוע בנדיבותו. מנהג יפה היה לו למיודענו, מדי בוקר לאחר תפילת שחרית היה יוצא מבית הכנסת כשבכיסו סכום כסף גדול, וכל עני שנכח במקום – קיבל על אתר נדבה הגונה. עקב כך היו רבים מעניי העיר עומדים מדי יום בשערי בית הכנסת, על מנת לפתוח את יומם בנדבתו.  

בוקר אחד, לאחר תפילת שחרית, חשקה נפש העשיר להצטרף לקבוצת תלמידי חכמים שלמדו גמרא בפלפול חברים. הלימוד מצא חן בעיניו וגרם לו סיפוק, והוא המשיך בנוהג זה מדי יום ביומו. אלא שכדרכם של תלמידי חכמים, פעמים השיעור נמשך שעות ארוכות, ולעניים המסכנים לא הייתה יכולת לדעת אימתי הגביר מסיים את לימודו, על כן נאלצו להמתין לו מחוץ לבית הכנסת זמן רב. 

הבית הלוי זצ”ל חש במצוקת העניים, וכשהבחין בשעת כושר פנה אל הגביר בשאלה: “ידידי היקר, יודע אתה כי שעת חירום היא בעולם, ממשלת פולין לוחמת באוסטריה: מה דעתך על קצין בחיל הפרשים, שנטש את חייליו והחל לשמש כרב חובל של אוניה קרבית?”  

“רבי” – ענה לו – “גם אם ימלא תפקידו בהצלחה רבה, לא מגיע לו שבח ותהילה, אלא משפט צבאי כעריק, מפני ששינה את תפקידו ללא הוראה מהמפקדה הראשית. 

או אז הוכיחו הבית הלוי במתק לשון: דע לך, כי בשמיים ייחדו לעבודת ה’ יתברך סוגי צבאות שונים: יש צבא תלמידי חכמים שתפקידם להגדיל תורה ולהאדיר, יש צבא של עניים נדכאים שמחיים נפשם באמירת תהלים, יש צבא של עשירים שהפקיד ה’ בידיהם עושר וממון, למען החיות רוח שפלים ולרומם לב נדכאים. במקום למלא את ייעודך – אתה יושב בינות לתלמידי החכמים וזונח מנהגך הנפלא, אנא! הנח את לימוד ופלפול התורה לתלמידי החכמים הנפלאים של עירנו, ועסוק בתפקידך המיועד לך משמיים, לעזור ולתמוך בעניים, שאם לא תעשה כן – דינך ממש כדין העורק משדות הקרב.  

 

המדרש פותח בפנינו צוהר מרתק לדרכי התעמולה של קורח כנגד משה ואהרן. קורח קיבץ את כל ישראל וסיפר להם סיפור קורע לב: אלמנה אחת הייתה בשכנותי ואין לה רק שדה אחת ושור וחמור, באה לחורשה – אמר לה משה: ‘לא תחרוש בשור וחמור’, באה לזרוע – אמר לה: ‘שדך לא תזרע כלאיים’, באה לקוצרה – אמר לה: הניחי לקט שכחה ופאה, באה לעשות גורן – אמר לה: תני לאהרן תרומת מעשר. עמדה המסכנה ומכרה את השדה, וקנתה תמורתו ב’ כבשים, כיון שילדו – אמר לה: תני הבכורות לאהרן, תני הגיזה הראשונה לאהרן. כעסה ואמרה: הרי הם עלי כחרם! אמר לה: כולה שלי. נטל ונשארה ללא כלום, עיי”ש. 

לכאורה היה מקום לנסות ולהבין לליבו של קורח, אולי באמת ראה סיפור נוגע ללב, והתרגש עד עמקי נשמתו… אז מה באמת הבעיה? 

אלא קורח היה העשיר הגדול ביותר במחנה ישראל. בגמרא מסופר ששלוש מאות (!) פרדות לבנות היו נושאות רק את מפתחות בתי גנזיו. הקב”ה לא הפקיד בידיו עושר כזה לחינם, כשהוא רואה אלמנה מסכנה נותרת בעירום ובחוסר-כל, התפקיד שלו לתומכה, להפריש מעט מן העושר האגדי שלו לרווחתה, ותו לא. אבל מה הוא עושה? במקום להתמקד בייעוד שלו, קורח עורק משדה הקרב ומחפש לעצמו תפקידים חדשים. הוא חושב לעצמו: אני העשיר הכי גדול בישראל, למה שלא אשמש גם כמנהיג הדור כמשה? ולמה שלא אהיה כהן גדול כאהרון? 

זו הטעות של קורח. אל תנסה לבלוע את כל הכתרים, הנח כתר תורה למשה וכתר כהונה לאהרן, תעבוד את ה’ דרך הכתר שאתה קיבלת, ותפיק ממנו את המירב 

דרשו חז”ל בגמרא: “ויקח קורח” שלקח מקח רע לעצמו. קורח בוודאי היה איש עסקים ממולח, ידע לעשות עסקאות טובות. כאן – מגלים לנו רבותינו – עשה קורח עסקה רעה, העוצמה הכלכלית האדירה שלו גירתה אותו להשתלט על תחומים לא לו, ועל כך – הוא שילם ביוקר רב. 

                                   *****  

מה צריך ללמוד ממשחק כדורגל 

המגיד הירושלמי רבי שלום שבדרון זצ”ל, היה נוהג למסור שיעור תורה לקבוצת צעירים. ערב אחד התפלא רבי שלום לראות, כי אחד ממשתתפי השיעור הקבועים אינו מגיע, וכך אירע אף ימים-מספר לאחר מכן.   

כששב אותו יהודי להשתתף בשיעור, שאל אותו רבי שלום מפני מה נפקד מקומו? הלה השפיל את עיניו, ואמר “פשוט בימים אלו מתקיימים משחקי גביע-אירופה בכדורגל, לא יכולתי לפספס, אבל עכשיו שהכל הסתיים – הנה חזרתי ללמוד.”  

רבי שלום התעניין במה מדובר, והיהודי הסביר לו שמדובר במגרש בעל שני שערים, המטרה היא להבקיע כמה שיותר בעיטות-כדור לשער (“גולים”).  

כאשר גמר להסביר, הקשה לו רבי שלום: “מה הבעיה? אני יכול עכשיו להבקיע עשרים גולים בדקה אחת. תביא כדור ואראה לך…”  

אותו צעיר חייך ואמר, “רבינו, אתה צודק, להבקיע כשהמגרש ריק זו לא גדולה, אבל במשחקים אלו עומדת הכן קבוצה של שחקנים-אריות שמפריעים ומונעים ממך לעשות זאת, להבקיע שער במצב כזה– זו באמת חכמה גדולה”.  

אמר לו רבי שלום: “ישמעו אזניך מה שפיך מדבר… לבוא לשיעור עכשיו כשאין לך כל קושי בכך – אין זו גדולה, החכמה היא דווקא כאשר יש לך מפריעים, כשהרצון לראות משחק כדורגל בוער בתוכך, ועם כל זה אתה מתגבר ומגיע לשיעור – אזי יצאת מנצח.” 

עבר עליך יום גרוע, אתה עייף מאוד, מישהו ציער אותך או פגע בך, אין לך חשק לכלום – דווקא אם תתגבר ולא תפסיד, הניצחון נמצא אצלך בכיס. 

השארת תגובה

;
גלילה לראש העמוד
small_c_popup.png

פרסום לעסק שלכם
כל עסק צריך
מבט מקומי

דילוג לתוכן