עדכונים חמים
עדכונים חמים
חג פורים… לא משחק לילדים
תרסיס שלג

חג פורים… לא משחק לילדים

לקראת פורים: פעילות מוגברת נגד מכירת צעצועים מסוכנים

עיריית חדרה נערכת לקראת פורים ותפעל בחומרה נגד עסקים ורוכלים המוכרים צעצועים אסורים, ביניהם תרסיסי שלג, חזיזים, נפצים וכדומה. בפעילות לוקחים חלק אגף האכיפה והביטחון של העירייה, הפיקוח העירוני, שיטור עירוני, רישוי עסקים, והרשות לביטחון קהילתי. במסגרת האכיפה יתבצעו סיורים מוגברים במקומות ממכר שונים, ויוטלו קנסות על המחזיקים או מפיצים צעצועים מסוכנים, הציוד יוחרם ועלול להיפתח נגדם תיק פלילי. האכיפה מתבצעת על-פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, ייבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), התשמ”ז- 1986 , לפיו “לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ימכור, לא יחזיק ולא יעביר לאחר צעצוע מסוכן, בכל דרך מדרכי ההעברה, במהלך עסקו”, וכן על- פי חוק עזר לחדרה בדבר צעצועים מסוכנים. צעצוע מסוכן הוא צעצוע אשר השימוש
המקובל בו עלול לגרום למשתמש בו או לבני אדם אחרים נזק גופני, או לסכן את בריאותם או לגרום להם הטרדה לרבות צעצוע הפולט
אש, צעצוע נפיץ הגורם להתפוצצות, צעצוע שנועד לגרום לגירוי, דמע או עיטוש וצעצוע אשר הוא חיקוי של כלי ירייה או הנראה ככלי
ירייה כמשמעותו בחוק כלי הירייה.
בצעצועים מסוכנים נכללים תרסיסי שלג מסוגים שונים האסורים למכירה לילדים, אבוקות עשן, חזיזים, נפצים, טילים, זיקוקים, כל חפץ או פריט המכיל אבקת שריפה שחורה או חומר נפץ אחר, צעצועים המעבירים שוק של זרם חשמלי ועלולים להבהיל וכן לפגוע
בבריאות הציבור, והרשימה עוד ארוכה.
מדי שנה נגרמות פציעות כתוצאה משימוש בצעצועים מסוכנים. לכן מתבצעת הפעילות למניעת מכירתם והשימוש בהם, ועידוד השימוש רק בצעצועים המותרים על-פי החוק וכללי הבטיחות ואשר אינם מהווים סכנה.
בכוונת העירייה לפעול כנגד מפרי החוק באמצעות הטלת קנסות, הגשת כתבי אישום וכל הכלים האחרים העומדים לרשותה.

השארת תגובה

;
גלילה לראש העמוד
small_c_popup.png

פרסום לעסק שלכם
כל עסק צריך
מבט מקומי

דילוג לתוכן