עדכונים חמים
עדכונים חמים
פרשת כי תשא – מבט לפרשת שבוע
בועז ביטון

פרשת כי תשא – מבט לפרשת שבוע

להקב”ה אפשר לספר….

לאחר שעשה משה רבינו דין בחוטאי העגל, הגיעה העת לבקש רחמים על ישראל לפני בורא עולם. משה פותח את בקשת סליחתו במילים: “אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה”.

ידועה הקושיה המפורסמת, היאך זה בבואו של משה לעורר רחמים על ישראל לפני הבורא, ולפייסו על כך שחטאו נגדו, הוא מבליט את חומרת וגודל אשמתם וכביכול גורם שהקב”ה במקום לסלוח להם – יכעס יותר.

נפתח במשלו הנפלא של רבי יעקב קראנץ, המגיד מדובנא, שמבאר עניין זה, ואגב כך נלמד יסוד נפלא בעבודתנו הרוחנית לכל יהודי באשר הוא: חברים טובים היו כתריאל ומחלי, ידם לא זזה איש מרעהו במשך שנים רבות, לידידות זו לא היה מי שיפריע – לא משפחה ולא טפלי שתלויים בהם. וכיון שמחייתם תלויה הייתה בנדודים, הרי שהם הסתובבו רבות יחד. כתריאל ומחלי היו זוג קבצנים…

בעוד שכתריאל, כשמו כן הוא, היה מוכתר בנימוסים טובים ובבריאות איתנה, מראהו מעורר אמון וגורם לאנשים לפתוח את ידם ולרחם עליו, היה גם שמו של מחלי מעיד עליו: מצורע הנגוע בסוגי מחלות עור משונות, לא ידע היאך יש להתנהג עם בני אדם, וכתריאל היה מאלפו בינה תדיר.

“כאשר אנו מגיעים ליישוב כלשהו”, היה כתריאל משבר את אוזנו של מחלי, “אל לך להבליט את מחלותיך. התעטף תמיד במעיל וכובע, בכדי שיסכימו אנשים להכניסנו ללינת לילה בביתם, או בהקדש המקומי, ולא יזרקונו בשל החשש מהידבקות בנגעיך”.

כך חלפו להם שנים רבות, בכל הזדמנות היה כתריאל מחדד באוזני מחלי את ההבדלים בהתנהגות הנאותה ובנימוסי הבריות. מחלי אכן השתדל והתאמץ, אך כנראה שלא רק בממונו היה דל, אלא אף בשכלו והנהגותיו.

יום אחד חלפה התרגשות רבתי בעדת הקבצנים המקומית: רופאו האישי של המלך פתח במסע צדקה מיוחד, הוא יופיע בכל עיר למספר שעות ויקבל את החולים העניים לבדיקה חינמית וייתן להם מרשמים אותם יצטרכו להשיג בכוחות עצמם. האבחון היקר אמור היה לחסוך לעניים מרודים אלו, את הצורך להסתובב אצל רופאים שונים שלא יביאו להם מזור.

השארת תגובה

;
גלילה לראש העמוד
small_c_popup.png

פרסום לעסק שלכם
כל עסק צריך
מבט מקומי

דילוג לתוכן