עדכונים חמים
עדכונים חמים
אין שנאה חד צדדית!
הרב בנציון נורדמן

אין שנאה חד צדדית!

השבוע, בעקבות תהפוכות הפוליטיקה הישראלית, כאשר חוסר האמון הפך לנוכח קבוע בקואליציה, החשדנות והעויינות מרקיעות שחקים וריח הבחירות כבר עולה שוב באוויר, חשבתי לעצמי, כי בוודאי לא אציע עצות לפוליטיקאים שאולי דווקא נהנים מכל ה”אֶקשן” הזה, אבל לעצמנו אולי ניקח, כדרכנו, לקח מאלף מפרשת השבוע: כיצד אנחנו שומרים על עצמנו מפני האש המתלקחת הזו, של שנאת חינם בין אחים, במשפחה, בעבודה, בין השכנים והידידים.

בפרשת השבוע אנו מוצאים את המהלך שיזם יעקב כדי לפייס את עשיו. הוא נוקט בשלושה דרכים: דורון, תפילה ומלחמה. אך כשבוחנים את המאורע על פי דברי רש”י, אנו מוצאים תופעה מופלאה. בתחילה, כאשר השלוחים באים אל עשיו, הם מוצאים אותו במצב של שנאה ואיבה מוחלטת, וכך כותב רש”י על הפסוק: “באנו אל אחיך אל עשו (בראשית לב, ז) שהיית אומר אחי הוא, אבל הוא נוהג עמך כעשו הרשע, עודנו בשנאתו!” ואילו אחר כך, בתיאור הפגישה של יעקב עם עשיו, כותב רש”י: “ויחבקהו – נתגלגלו רחמיו כשראהו משתחווה כל השתחוויות הללו.”

וכאן נשאלת השאלה, איך ניתן להסביר את השינוי הדרמטי הזה? איך נהפך עשיו ממצב של שנאה תהומית, למצב שרחמיו מתגלגלים?
וכאן מלמדים אותנו המפרשים את הסוד, על רגל אחת, והוא כתוב בפסוק שאמר החכם מכל אדם: “כַּמַּיִם הַפָּנִים לַפָּנִים כֵּן לֵב הָאָדָם לָאָדָם” (משלי כז,יט).
ונקדים מפרשת השבוע שעבר, רבקה מצוה את יעקב ללכת לחרן, עד יעבור זעם, וכך אומרת לו: “וְיָשַׁבְתָּ עִמּוֹ יָמִים אֲחָדִים עַד אֲשֶׁר תָּשׁוּב חֲמַת אָחִיךָ. עַד שׁוּב אַף אָחִיךָ מִמְּךָ” (בראשית כז). ומדקדק רבי יצחק מוואלוז’ין את כפילות המילים בפסוק, אחרי שהיא אומרת לו “עד אשר תשוב חמת אחיך”, מדוע היא חוזרת ואומרת לו “עד שוב אף אחיך ממך”? ומבאר רבי יצחק, יסוד מופלא, וסוד גדול לחיים, רבקה נתנה ליעקב סימן לדעת מתי כעסו של אחיו נרגע, כאשר אתה עצמך תרגיש שאתה פחות שונא אותו. באמצעות בדיקת הרגשות הפנימיים של האדם כלפי זולתו הוא יכול לדעת כיצד זולתו מרגיש כלפיו. זה הסוד של “כמים הפנים לפנים.”
ובכך יובן לנו גם התהליך שהתרחש תוך כדי סיפור הפרשה שלנו, כפי ששאלנו בתחילה, כיצד עשיו משתנה תוך כדי הפגישה ממצב של שנאה, למצב של רחמים מתגלגלים?
מבארים המפרשים (בספר ‘חכמת חיים’ מהגאון רבי יוסף חיים זוננפלד), כי התהליך הזה יכול להתבצע גם בעבודה עצמית של האדם, מצידו! כאשר האדם מתמלא רחמים על זולתו, גם זולתו יגיב בהתאם, הוא גם יתמלא רחמים עליו. ולכן, כאשר ראה עשיו שיעקב משתחווה את כל השתחוויות הללו, גם עשיו מצידו נהפך ממצב של שנאה תהומית לחיבוק ונישוק בעיניים דומעות.
ומכאן אנו חוזרים את קרקע המציאות. מצאנו כאן נוסחה מנצחת, לא מורכבת, ויחסית פשוטה להפעלה. כאשר נמצאים במריבה, בכל מריבה ישנם שני צדדים, אין מריבה חד צדדית. כאשר צד אחד מתרחק מהריב ואף מצליח לעורר בליבו אהבה כלפי חברו, גם אצל חברו תתעורר האהבה כנגדו.
ואם ה”פטנט” הזה עבד אצל שני שונאים גמורים כמו יעקב ועשיו, אשר הלכה היא שעשיו שונא ליעקב, קל וחומר בן בנו של קל וחומר כאשר מדובר בין יהודים, וכפי שכתב הרמב”ם בספרו (הלכות מתנות עניים) “כל ישראל כאחים הם, שנאמר בנים אתם להשם. ואם לא ירחם האח על האח מי ירחם עליו.”
“יחד שבטי ישראל”, כשנעורר את האהבה, אפילו באופן חד צדדי, היא תישא פירות מתוקים.
אומנם בתחילה לא קל, אבל זה בהחלט משתלם.
שבת שלום ומבורך,

הרב בן ציון (בנצי) נורדמן

לתגובות: nordman@jss.org.il

השארת תגובה

;
גלילה לראש העמוד
small_c_popup.png

פרסום לעסק שלכם
כל עסק צריך
מבט מקומי

דילוג לתוכן