עדכונים חמים
עדכונים חמים
מתווה החזרה ללימודים במסגרות החינוך

מתווה החזרה ללימודים במסגרות החינוך

20 שאלות ותשובות שחשוב לדעת

מי חוזר לבית הספר? מה אומר מדד התחלואה? מה אומר צבע העיר שלנו? ואיך זה יתבצע? לאחר החלטת הקבינט לפיה יחודשו הלימודים במתווה מיוחד על פי תוכנית הרמזור. מערכת “מבט מקומי” עושה לכם סדר.

אלו כיתות יחזרו ללמוד? ובאלו יישובים? כמה ימים בשבוע תלמד כל כיתה. מה קורה עם הפעוטות? הצהרונים? ואיך בני הנוער יבחנו לבגרות

הילדים חוזרים ללימודים. לאן הם חוזרים? מבחינתם של אלפי הורים וילדים במדינה שנת הלימודים הנוכחית כלל לא החלה וישנה תחושה שספק אם ילדינו ישובו לשגרה עוד בטרם תסתיים שנת הלימודים הנוכחית. שלא לדבר על ההספק המינימלי שהצליחו ילדי המדינה ללמוד באמצעות שיטת הלימוד מרחוק. שיטת “הזום” שהייעילות שלה שנוייה במחלוקת.

אחרי יותר מחודש בבית יחזרו כאמור הילדים למסגרות החינוכיות על פי מתווה הרמזור. ילדי הגנים והפעוטונים יחזרו לגנים ותלמידי א- ד ישובו ללימודים אבל רק במעט ישובים. בגנים ובכיתות א-ד יחזרו ללמוד בערים שצבע הרמזור שלהן ירוק וצהוב. לימודים בשכבות האלו יערכו גם בערים כתומות שציון הרמזור שלהן אינו גבוה מ- 6.5 וששיעור המתחסנים בהן בקרב בני 50 ומעלה גבוה מ- 70 אחוז. על פי המתווה על ההורים לעקוב מידי יום בציון הרמזור בעיר בו הם מתגוררים ועל פי מדד הנתונים יוחלט אם באותו הישוב ילמדו באותו היום. על פי שיטת לימוד במרחב הפתוח, יצטרכו התלמידים להיות תלויים גם במזג האוויר. יוצאים לדרך!

יש לכם שאלות? ריכזנו עבורכם שאלות ותשובות בנושא מתווה החינוך.

מתווה החזרה ללימודים במסגרות החינוך 

שאלות ותשובות

שאלה: האם מתווה החזרה נוגע לכלל בתי הספר והגנים בכל הארץ?

תשובה: המתווה מבדיל בין יישובים ורשויות הנמצאים באזור “ירוק”, “צהוב” ורשויות “כתומות” שהוחרגו ללמידה פיזית לבין רשויות כ”כתומות” ו”אדומות”.

שאלה: מה מתווה החזרה ברשויות “אדומותו”כתומות“?

תשובה: גני הילדים וכיתות כיתות א’ – י”ב  ברשויות “אדומות” ו”כתומות” לא יחזרו ללמוד בכיתות וימשיכו ללמוד מהבית ומרחוק בהתאם לדגשים הפדגוגיים וע”פ מתווה “שומרים על קשר”. מרכזי יום חינוכיים – ימשיכו לתת מענה עבור ילדי צוותי החינוך בחינוך המיוחד ובמסגרות של נוער בסיכון ונושר.

שאלה: האם מותרת פעילות בשטח פתוח ברשויות “אדומותו”כתומות“?

תשובה: פעילות בשטח פתוח  מותרת בתנאי שמדובר בהפעלה של איש צוות חינוכי אחד עם 9 תלמידים לכל היותר. הפעילות תתאפשר לילדי גנים, תלמידי בתי הספר היסודיים או העל יסודיים, בכל האזורים/יישובי הרמזור, ללא לינה.

שאלה: האם מורים ועובדי מוסד חינוכי יכולים להגיע למוסדות ברשויות “אדומות” ו”כתומות”?
תשובה: עובדי המוסד יכולים להגיע למוסדות החינוך ככל שנדרש לאחזקתם (בעלי חיים, יבולים וכו’) או תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות המוסד, לצורך קיום היכולת ללמד מרחוק ולקיים הוראה מקוונת או לשם קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית, לשם לקיחת ציוד וחלוקת אמצעי קצה (מחשבים/טלפונים ניידים), לשם שמירה על המוסד, לשם חלוקת תשלומי שכר לעובדי המוסד, או להמשך הפעילות התפקודית של המוסד.

שאלה: מה מתווה החזרה לגנים ביישוב או באזור “ירוק”, “צהוב” וברשויות הכתומות שהוחרגו ללמידה פיזית?

תשובה: גני ילדים (ושלב גן הילדים בחט”צ) – ילמדו 6 ימים בשבוע לפי מערכת השעות הרגילה. צהרוני ניצנים בגני הילדים יחזרו לפעול כבשגרה 5 ימים בשבוע, בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים. ניתן לצרף יחד תלמידים לקבוצת צהרון קבועה משתי כיתות אורגניות ככל הניתן, ולכל היותר משלוש כיתות אורגניות, ובלבד שמספר התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על 28 תלמידים. גני ילדים וצהרונים ביישובי מועצות אזוריות – פעילותם תותר ביישובים שהוגדרו בתוספת השישית בתקנות.

שאלה: מה מתווה החזרה לבתי הספר ביישוב או באזור “ירוק”, “צהוב” וברשויות הכתומות שהוחרגו ללמידה פיזית?
תשובה:

 • בכיתות א’-ב’: למידה בכיתות מלאות, 5 ימים בשבוע, 5 שעות ביום. בתי הספר יהיו פתוחים 6 ימים בשבוע. (מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין 3 קבוצות אורגניות קבועות, לכל היותר.)

צהרוני ניצנים/ מיל”ת בכיתות א’ וב’: יחזרו לפעול כבשגרה 5 ימים בשבוע, בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים. המשתתפים בצהרון, ישהו באותה כיתת שבה שהו בשעות הלימודים, ללא מעבר בין כיתות.

 • כיתות ג’-ד’: ילמדו בקבוצות קבועות של עד 20* תלמידים בקבוצה, 5 ימים בשבוע, 5 שעות ביום. בתי הספר יהיו פתוחים 6 ימים בשבוע. (מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין 4 קבוצות אורגניות קבועות, לכל היותר.)

הגדלת קבוצות קבועות – תתאפשר הגדלת מספר התלמידים בקבוצה מעבר ל-20 תלמידים במקרים חריגים ובלבד שמספרן הכולל של הקבוצות המוגדלות לא יכלול יותר מ-10% מהכיתות הקיימות טרם ההחלטה על הגדלה. וכאמור להלן: )חריגה מעל 20 תלמידים ועד 22 תלמידים תאושר על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך וחריגה מעל 22 תלמידים ועד 24 תלמידים תאושר על ידי שר החינוך.)

 • כיתות ה’ – י”ב – ילמדו מרחוק במהלך כל ימי השבוע.

שאלה: האם יש מגבלה על מעבר תלמידים ומורים בין אזורים שונים של הרמזור?
תשובה: אין מגבלה על כניסה, יציאה ומעבר של תלמידים וצוותי חינוך בין האזורים/יישובי הרמזור השונים, כדי להגיע למוסדות שמותרת הפעלתם.

שאלה: האם ניתן לצאת לפעילויות ולימודי חוץ ביישוב או באזור “ירוק”, “צהוב” וברשויות הכתומות שהוחרגו ללמידה פיזית?
תשובה: פעילות בשטח פתוח מותרת בתנאי שמדובר בהפעלה של איש צוות חינוכי אחד עם 9 תלמידים לכל היותר. הפעילות תתאפשר לילדי גנים, תלמידי בתי הספר היסודיים או העל יסודיים, בכל האזורים/יישובי הרמזור, ללא לינה, בתנאים הבאים:

 • כל קבוצה קבועה תיפגש עם איש צוות קבוע אחד בכל המפגשים.
 • ניתן לקיים פגישה פרטנית של תלמיד אחד עם יועץ חינוכי שאינו איש הצוות הקבוע הנפגש עם הקבוצה שאליה משתייך אותו תלמיד.
 • ניתנת האפשרות להשתתפות סייע של תלמיד, נוסף על איש הצוות הקבוע הנפגש עם הקבוצה, ויראו אותו כתלמיד לעניין מניין המשתתפים בפעילות זו.
 • כלל המשתתפים יאכלו את ארוחותיהם בנפרד.
 • יישמר מרחק של שני מטרים בין משתתף אחד לאחר בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע בין המשתתפים.
 • המרחק בין קבוצה אחת לאחרת לא יפחת מ-100 מטרים.

שאלה: כיצד יינתנו שירותי חינוך מיוחד בחינוך הרגיל ברשויות ובישובים בהם תתקיים למידה פיזית?
תשובה: תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל בהתאמה לשכבות א’-ד’:

 • תכנית הלימודים האישית של תלמיד עם מוגבלות תעודכן ותותאם לצרכים העכשוויים.
 • תלמידים עם זכאות לתמיכה מסל השילוב ימשיכו לקבל את המענה ממורת השילוב מעובדי ההוראה ממקצועות הבריאות והטיפול.
 • הסייעת האישית תשובץ בהתאם למערכת השבועית של התלמיד .
 • השתתפות תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים הלומדים בגן/כיתת חינוך מיוחד, ומשולבים בגן/כיתה רגילה, תתקיים בימים המתוכננים על פי התכנית הכיתתית, הקבוצתית והאישית

 

שאלה: מה הם כללי ההיגיינה במוסדות בהם תתקיים למידה פיזית?
תשובה: מערכת החינוך תפעל תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות בדגש על עטיית מסכות, הקפדה על היגיינה אישית, אוורור כיתות, שמירת מרחק, ככל האפשר, בהפסקות, בזמן השיעורים, בחדרי המורים ובמרחבי הפעילות המשותפים במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ. הפעילות הלימודית הפיזית במוסדות החינוך ובמסגרות משלימות תתקיים לפי מסמכי “אורחות חיים” הכוללים את הנחיות משרד הבריאות (כללי כניסה למוסד החינוכי, הצהרת בריאות, כללי התנהגות בהסעות, כללי היגיינה אישית וכיתתית ותחזוקת המוסד החינוכי, סדר פעולות בעת גילוי חולה מאומת במוסד החינוכי, השגרה במוסד החינוכי בכיתה ובעת ההפסקה, ארוחות ותזונה, מיגון לצוות החינוך המיוחד, צהרונים וכו’)

שאלה: האם תותר פעילות וכניסת מפעילים חיצוניים למסגרות החינוך ובאלו תנאים?
תשובה:    ניתן לקיים פעילות של מפעיל חיצוני בבית ספר יסודי או במוסד לחינוך מיוחד, בהתאם לאלה:

 • הפעילות תתקיים בקבוצות הקבועות.
 • מספר הקבוצות שהמפעיל החיצוני יפגוש לא יעלה על 3 קבוצות בכיתות א’-ב’ או על 4 קבוצות בכיתות ג’-ד’ אלא אם כן מדובר במוסד לחינוך מיוחד.
 • כל קבוצה קבועה תוכל לפגוש מפעיל חיצוני אחד בלבד.
 • מפעיל חיצוני יפעל אך ורק במוסד חינוכי קבוע אחד.

שאלה: האם סטודנט הנמצא בשלב ההתנסות המעשית יכול להיכנס למוסד חינוכי?
תשובה: מותרת כניסת סטודנטים בהתנסות מעשית רק ככל שהם חלק מהצוות הקבוע קרי – משתלבים במוסד החינוכי באופן קבוע ולהם קשר רציף עם התלמידים וממלאים תפקיד של טיפול בתלמידים או הוראה שלהם (דהיינו לא סטודנטים שנכנסים למוסדות חינוך לצורך  צפייה בלבד או טיפול ספורדי).

שאלה: האם ישנה הגבלה על מספר הקבוצות בהן מורי של”ח וחינוך גופני יכולים ללמד?
תשובה: מורה של”ח, איש צוות של חווה חקלאית ומרכז לחינוך ימי – יוכל ללמד יותר מ-4 קבוצות קבועות של תלמידים, ובלבד שהשיעורים מתקיימים במרחב הפתוח ושבכל עת הוא עוטה מסכה ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין התלמידים.
מורה לחנ”ג – יוכל ללמד קבוצות קבועות של תלמידים, ללא מגבלה על מספר הקבוצות ובלבד שבכל עת הוא עוטה מסכה ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין התלמידים. ככל שבשל מזג האוויר לא ניתן לקיים את שיעורי החינוך הגופני בחוץ או בתוך אולם גדול דיו על מנת לאפשר שמירה על מרחקים כאמור, לא תתקיים פעילות.

שאלה: ניתן ללמוד במרחבים ומבנים סמוכים למוסד החינוכי?
תשובה: הלמידה ככלל תתבצע במבנה מוסד החינוך. בהיעדר מקום בביה”ס ובכדי לתת מענה ללמידה פיסית לפי הנחיות הבריאות, ניתן ללמוד במבנים שאינם חלק ממבנה בית הספר, באישור הפיקוח, בתיאום עם הרשות המקומית ובכפוף להנחיות המשרד קווים מנחים לרשות המקומית לבחירה ואישור מרחבי למידה נוספים בתקופת הקורונה.

שאלה: מה מתווה בחינות בגרות ומתכונות? האם גם הוא מותנה בצבעי הרמזור של הישוב והרשות?
תשובה: בחינות בגרות, מתכונת, הסמכה (תיכוני ועל תיכוני) ומיון למוסדות חינוך (סמינרים) – יפעלו בהתאם למתווה בחינות ויתקיימו בכל היישובים/צבעי הרמזור.

שאלה: מהו מתווה הלימודים בפנימיות?
תשובה:

 • פנימיות לתלמידים עד גיל תיכון בלא עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית-משפט או תלמידי נעל”ה. בקבוצות של עד 18 תלמידים. מותרת יציאה מהפנימייה לפעילויות שמותרות בתקופת ההגבלות בהתאם לתקנות הגבלת פעילות והתנאים הקבועים בהם.
 • פנימיות תיכוניות אחרות לתלמידים עד גיל תיכון – בקבוצות של עד 50 תלמידים. יצא תלמיד פנימייה כאמור בפסקת משנה זו מחוץ לשטח הפנימייה, לא יוכל לחזור לשטח הפנימייה אלא אם כן הצטרף לקבוצה חדשה של עד 50 תלמידים, או לאחר פיזור וכינוס מחדש של כל תלמידי הפנימייה.
 • לימודים בבית ספר – מותרת יציאה מפנימייה ללימודים במוסד לחינוך מיוחד ובבית ספר על יסודי לנוער נושר ובסיכון.
 • בבית ספר שסמוך לפנימייה וכל התלמידים שלומדים בבית הספר במשך כל השנה הם תלמידי הפנימיה בלבד, תותר יציאה ברגל לבית הספר ותותר למידה.
 • ככל שאין מדובר בבית ספר סמוך או ככל שהתלמידים שלומדים בבית הספר הם גם תלמידים “אקסטרנים”- בית הספר לא יפתח לתלמידים.

שאלה: מה מתווה הפעלת חינוך מיוחד? כמה ימים ושעות ילמדו ואלו פעילויות ניתן לקיים?

תשובה:  תלמידים בגני חינוך מיוחד , בבתי ספר לחינוך מיוחד ובכיתות חינוך מיוחד ברגיל, ילמדו חמישה ימים בשבוע לא יאוחר מהשעה 14:00. יוכלו לקיים את הפעילויות שלהלן:

 • התנסות בעבודה (במסגרת תכנית הלימודים “איכות חיים הכנה לחיים”)
 • פעילות בחוות חקלאיות
 • פעילות במרכז ספורט ימי
 • טיפולים מחוץ למוסד החינוכי:
 • טיפול באמצעות בעלי חיים
 • בריכה טיפולית
 • רכיבה טיפולית

שאלה: האם חל שינוי בנהלי הפעלת הסעות?
תשובה:  אין שינוי בנוהל הסעות לתלמידים בתקופת הקורונה.

שאלה: האם יש דגשים פדגוגיים, רגשיים וחברתיים לתקופה זאת?
תשובה:  הדגשים מפורסמים  באתר “לומדים בביטחון”  בהתאם לאגפי הגיל ובאגף שפ”י.

שאלה: יש לא מעט קשיי הסתגלות לתלמידים בחזרה ללימודים. האם הורים יכולים להיכנס עם ילדיהם לכיתות?
תשובה:

 • ככל שנדרשת הסתגלות, ניתנה אפשרות להורה/אחראי על התלמיד, לשהות עד 10 דקות עם הילד/ה בחצר המוסד החינוכי/שטח הפתוח.
 • ככל שנדרש להכניס הורה/אחראי לכיתה, לא תותר כניסה של יותר מהורה/אחראי אחד לכיתת התלמיד בכל זמן, ולשהות עד 10 דקות לכל היותר.
 • בבית הספר – מנהל ביה”ס יאשר באופן פרטני את כניסת ההורים.
 • ההורה יהיה עם מסיכה בכל זמן ההסתגלות.
 • ההורה/אחראי יהיה רשאי להיכנס לשטח המוסד החינוכי לאחר תשאול על פי נוסח הצהרת הבריאות : עברית ערבית ומדידת חום ע”י צוות המוסד החינוכי.

השארת תגובה

;
גלילה לראש העמוד
small_c_popup.png

פרסום לעסק שלכם
כל עסק צריך
מבט מקומי

דילוג לתוכן